วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

วัดตรังคภูมิพุทธาวาส ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในอำเภอกันตัง อยู่ห่างจากตัวเมืองตรังไปตามถนนสายตรัง-กันตัง ระยะทาง 28 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี 2436 ในรัชกาลที่ 5 โดย “มหาอำมาตย์โท พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี” (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต เมื่อครั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ซึ่งหลังจากท่านได้ย้ายเมืองจากตำบลควนธานี ไปอยู่ที่ตำบลกันตังแล้ว จึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นบริเวณ “ที่ทำการชุมสายกันตัง” (บริเวณคอกวัว) และขนานนามว่า “วัดกันตัง” วัดแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ ทั้งนี้ สภาพของวัดตั้งอยู่บนที่ราบสูง แต่ไม่มีคูน้ำล้อมรอบ ซึ่งต่อมา ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้เข้ามาใช้พื้นที่วัด ทั้งในการเพาะปลูก และการสร้างบ้านพักอาศัย จนปัจจุบันเนื้อที่ของวัดเหลืออยู่เพียงแค่ 21 ไร่ กระทั่งเมื่อปี 2455 “สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส” เสด็จตรวจราชการคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค และได้มาประทับที่วัดกันตัง ทรงเห็นว่า ที่ตั้งวัดมีภูมิประเทศดีมาก จึงได้พระราชทานนามใหม่ว่า วัดตรังคภูมิพุทธาวาส สำหรับปูชนียวัตถุภายในวัด ซึ่งเป็นที่สนใจของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย ก็คือ พระประธานในพระอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดพระเพลา กว้าง 43 นิ้ว พร้อมด้วยพระอัครสาวก ซ้ายขวา อีก 2 องค์ ซึ่งล้วนแต่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งสิ้น โดยตามหลักฐานพระประธานดังกล่าวนั้น “พระยารัษฎานุประดิษฐ์” ได้นำมาจากเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยทางเรือ เมื่อสมัย 100 กว่าปีมาแล้ว ก่อนนำมาประดิษฐานในพระอุโบสถ

วัดสุวรรณาราม เกาะสมุย

วัดสุวรรณาราม หรือ ที่ชาวบ้านที่นี่นิยมเรียกกันว่า วัดปลายแหลม เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวัดถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2423 ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปลายแหลม ค่อนไปทางด้านทิศเหนือของเกาะสมุย ภายในวัดมี รูปปั้นพระสังกัจจายน์ คนส่วนใหญ่รู้จ้กในนาม “พระอ้วน” หรือ “พระมีความสุข” โดยพระสังกัจจายน์ หมายถึง ความสุข ความรัก นั่นคือพระที่เต็มไปด้วยความรัก เป็นผู้ซึ่งให้ความรักและความสุขมาสู่ปวงชน ปกติชาวจีนกราบไหว้เพื่อขอให้ร่ำรวยและมีความสุขเยอะๆ บางคนเชื่อว่าจะสามารถขอบุตรได้ด้วย นอกจากนี้แล้ววัดปลายแหลมยังมีเจ้าแม่กวนอิมพันมืออยู่กลางสระน้ำ เมื่อคุณมาถึงวัด คุณจะเห็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือสีขาวสวยงามมากสูง 20 เมตร แต่ละแขนแสดงถึงแต่ละด้านของศาสนาพุทธ สามารถเดินไปที่รูปปั้นได้ ข้ามหินและสะพานหินอ่อนไปยังรูปปั้นที่อยู่กลางสระน้ำ เการเดินทางมา วัดปลายแหลม จาก กรุงเทพ – เกาะสมุย นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางจาก จังหวัดสุราษฎธานี โดยขึ้นเรือเฟอร์รี่ที่ท่าดอนสัก – ท่าเรือหน้าทอน  

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติในนาม “White Temple” ระยะเวลาในการสร้างนั้นไม่มีกำหนดจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งได้วางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วทั้งลูกศิษย์ที่สานต่อและทุนทรัพย์ ประชาชนคนไทยต้องหาโอกาสสักครั้งเพื่อมาชมวัดร่องขุ่น งานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ให้ได้

เขาคิชฌกูฏ

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ หรือที่ใคร ๆ เรียกกันจนติดปากว่า ” เขาคิชฌกูฏ “ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต.พลวง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ที่จังหวัดจันทบุรี เป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงกว่า 1,050 เมตร จากระดับน้ำทะเล ถือว่าสูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ “รอยพระพุทธบาท” มีลักษณะเป็นรอยบนหินแผ่นใหญ่ มีรอยลึกประมาณ 2 เมตรเศษ กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ค้นพบที่ยอดเขาพระบาทห่างจากที่ทำการอุทยานเขาคิชฌกูฏราว 4 กม

พระพุทธโคด-พระใหญ่-สมุย

วัดพระใหญ่ เกาะสมุย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ขึ้นชื่อของเกาะสมุย แม้จะไม่ใช่ พระพุทธรูปโบราณ แต่พระพุทธปางมารวิชัย ขนาดใหญ่ประดับ ด้วยกระเบื้อง สีเหลืองทองทั้งองค์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2515 เป็นที่สักการะ ของพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป จากบริเวณประดิษฐาน ด้านบนสามารถ มองเห็นเกาะพะงัน ได้อย่างชัดเจน รวมถึงทัศนียภาพ ที่สวยงามของ หาดบางรักษ์ และหาดบ่อผุด สำหรับผู้ที่นั่ง เครื่องบินมายังเกาะสมุย สามารถชมทิวทัศน์ ของพระใหญ่ ที่ตั้งตระหง่านที่แหลม เกาะฟานด้านเหนือ

วัดพระธาตุแช่แห้ง

คำพูดที่ว่า “ ใครมาเยือน แล้วไม่ได้มานมัสการ วัดพระธาตุแช่แห้ง ก็เหมือนไม่ได้มาเมืองน่าน” ไม่ได้เป็นคำพูดที่เกินความจริงเลย เพราะว่า พระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานสำคัญ ศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองน่าน มานานกว่า 600 ปี เรื่องราวตามตำนานและประวัติศาสตร์การสร้างพระธาตุแช่แห้ง มีหลากหลายซึ่งล้วนแต่เชื่อมโยงกับวิวัฒนาการของเมืองน่านมาตั้งแต่อดีต

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือ ที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “ วัดดอยสุเทพ ” นั้น เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ( สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๓ , ๐๕๑ ฟุต ) เลขที่ ๑๒๔ บ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ ๙ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓๖ ไร อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ( ดูเพิ่มที่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ) อนึ่ง วัดแห่งนี้สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดพระแก้ว

ประวัติวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดพระแก้ว นั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๓๒๗

วัดป่าหลวงตามหาบัว

ประวัติความเป็นมา วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยพระอาจารย์ภูสิต (จันทร์) ขันติธโร ตามคำบัญชาของ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน นอกจากนี้ หลวงตาฯ ยัง ได้มอบปัจจัย ในการดำเนินการ สร้างวัด ทั้งยังให้ชื่อวัดว่า “วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน” ตามชื่อของท่าน

เจดีย์พระโพธิญานเถร

ประวัติ วัดหนองป่าพง วัดหนองป่าพง ตั้งอยู่ที่บ้านพงสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ไปทางอำเภอกันทรลักษณ์ ตามถนนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๘ ประมาณ ๘ กม. โดยได้รับวิสุงคามสีมา