วัดปลายแหลม วัดเก่าแก่บนเกาะสมุย

วัดสุวรรณาราม เกาะสมุย
วัดปลายแหลม
พระสังกัจจายน์

วัดสุวรรณาราม หรือ ที่ชาวบ้านที่นี่นิยมเรียกกันว่า วัดปลายแหลม เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวัดถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2423 ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปลายแหลม ค่อนไปทางด้านทิศเหนือของเกาะสมุย

ภายในวัดมี รูปปั้นพระสังกัจจายน์ คนส่วนใหญ่รู้จ้กในนาม “พระอ้วน” หรือ “พระมีความสุข” โดยพระสังกัจจายน์ หมายถึง ความสุข ความรัก นั่นคือพระที่เต็มไปด้วยความรัก เป็นผู้ซึ่งให้ความรักและความสุขมาสู่ปวงชน ปกติชาวจีนกราบไหว้เพื่อขอให้ร่ำรวยและมีความสุขเยอะๆ บางคนเชื่อว่าจะสามารถขอบุตรได้ด้วย

นอกจากนี้แล้ววัดปลายแหลมยังมีเจ้าแม่กวนอิมพันมืออยู่กลางสระน้ำ เมื่อคุณมาถึงวัด คุณจะเห็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือสีขาวสวยงามมากสูง 20 เมตร แต่ละแขนแสดงถึงแต่ละด้านของศาสนาพุทธ สามารถเดินไปที่รูปปั้นได้ ข้ามหินและสะพานหินอ่อนไปยังรูปปั้นที่อยู่กลางสระน้ำ

เการเดินทางมา วัดปลายแหลม จาก กรุงเทพ – เกาะสมุย

นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางจาก จังหวัดสุราษฎธานี โดยขึ้นเรือเฟอร์รี่ที่ท่าดอนสัก – ท่าเรือหน้าทอน

 

Leave a Reply