วัดในจังหวัดสุราษฎ์ธานี

วัดสุวรรณาราม เกาะสมุย

วัดสุวรรณาราม หรือ ที่ชาวบ้านที่นี่นิยมเรียกกันว่า วัดปลายแหลม เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวัดถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2423 ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปลายแหลม ค่อนไปทางด้านทิศเหนือของเกาะสมุย ภายในวัดมี รูปปั้นพระสังกัจจายน์ คนส่วนใหญ่รู้จ้กในนาม “พระอ้วน” หรือ “พระมีความสุข” โดยพระสังกัจจายน์ หมายถึง ความสุข ความรัก นั่นคือพระที่เต็มไปด้วยความรัก เป็นผู้ซึ่งให้ความรักและความสุขมาสู่ปวงชน ปกติชาวจีนกราบไหว้เพื่อขอให้ร่ำรวยและมีความสุขเยอะๆ บางคนเชื่อว่าจะสามารถขอบุตรได้ด้วย นอกจากนี้แล้ววัดปลายแหลมยังมีเจ้าแม่กวนอิมพันมืออยู่กลางสระน้ำ เมื่อคุณมาถึงวัด คุณจะเห็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือสีขาวสวยงามมากสูง 20 เมตร แต่ละแขนแสดงถึงแต่ละด้านของศาสนาพุทธ สามารถเดินไปที่รูปปั้นได้ ข้ามหินและสะพานหินอ่อนไปยังรูปปั้นที่อยู่กลางสระน้ำ เการเดินทางมา วัดปลายแหลม จาก กรุงเทพ – เกาะสมุย นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางจาก จังหวัดสุราษฎธานี โดยขึ้นเรือเฟอร์รี่ที่ท่าดอนสัก – ท่าเรือหน้าทอน  

พระพุทธโคด-พระใหญ่-สมุย

วัดพระใหญ่ เกาะสมุย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ขึ้นชื่อของเกาะสมุย แม้จะไม่ใช่ พระพุทธรูปโบราณ แต่พระพุทธปางมารวิชัย ขนาดใหญ่ประดับ ด้วยกระเบื้อง สีเหลืองทองทั้งองค์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2515 เป็นที่สักการะ ของพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป จากบริเวณประดิษฐาน ด้านบนสามารถ มองเห็นเกาะพะงัน ได้อย่างชัดเจน รวมถึงทัศนียภาพ ที่สวยงามของ หาดบางรักษ์ และหาดบ่อผุด สำหรับผู้ที่นั่ง เครื่องบินมายังเกาะสมุย สามารถชมทิวทัศน์ ของพระใหญ่ ที่ตั้งตระหง่านที่แหลม เกาะฟานด้านเหนือ