วัดป่าหลวงตามหาบัว

วัดป่าหลวงตามหาบัว

ประวัติความเป็นมา วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยพระอาจารย์ภูสิต (จันทร์) ขันติธโร ตามคำบัญชาของ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน นอกจากนี้ หลวงตาฯ ยัง ได้มอบปัจจัย ในการดำเนินการ สร้างวัด ทั้งยังให้ชื่อวัดว่า “วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน” ตามชื่อของท่าน